נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, וחברי הוועדה המוניטרית של בנק ישראל קיימו היום את הפגישה הרבעונית עם קבוצת החזאים, אשר מספקים לבנק ישראל באופן שוטף תחזיות עבור האינפלציה, הריבית ושער החליפין. המפגש משמש להחלפת דעות והערכות בין בנק ישראל לגופים הפיננסיים החשובים במשק.

 
פרופ' ירון פתח את המפגש והתייחס להתפתחויות הכלכליות השונות.

 

במהלך הדיון הוצגה​ הערכת חטיבת המחקר כפי שהיא נערכה ופורסמה לציבור ב-04 ביולי 2022, במקביל להודעת הריבית האחרונה.

החזאים התייחסו לדברים ומסרו את הערכותיהם לגבי ההתפתחויות.