מבנק ישראל נמסר, כי נגיד בנק ישראל, פרופ' יעקב פרנקל, והפורום המוניטרי הבכיר בבנק ישראל נפגשו היום עם המשלחת השנתית של קרן המטבע הבינלאומית (IMF), שהגיעה לביקורה השנתי בישראל על מנת להכין את הדו"ח הכלכלי על המשק הישראלי. המשלחת מונה ארבעה כלכלים מן המחלקה האירופית בקרן המטבע הבינלאומית, ובראשנה עומד מר פיטר קלארק (Peter Clarke).
במפגש שפתח את ביקור המשלחת סקר הנגיד את ההתקדמות בהורדת האינפלציה יחד עם ההתאוששות בפעילות הכלכלית במשק הישראלי שמתבטאת, בין השאר, בהאצה המסתמנת בקצב הצמיחה במשק. כמו כן, הדגיש הנגיד את תהליך הליברליזציה בשוקי ההון – ובכלל זה בשוק מטבע חוץ – ואת ההתמודדות המוצלחת של המשק הישראלי לנוכח השפעת המשברים הפיננסיים העולמיים אשתקד. התמודדות זו באה לידי ביטוי בעיקר באסטרטגיית אי-ההתערבות בשוק מטבע חוץ, בגמישות שער החליפין ובהמשך מיקוד מדיניות הריבית בהשגת יעד האינפלציה של הממשלה. הנגיד הדגיש, כי התפתחויות ותהליכים אלה הם חלק חשוב מהתקדמות של מדיניות הפתיחות הכלכלית של המשק והשתלבותו המוצלחת בכלכלת העולם. אלה משתקפות, בין היתר, בפעילות ההולכת וגוברת של משקיעי חוץ ובכניסה הצפויה של בנקים זרים למשק הישראלי.
כמדי שנה תקיים המשלחת התייעצות עם ראשי המשק, הן מן המגזר הציבורי והן מהמגזר הפרטי. בין היתר, תיפגש המשלחת עם שר האוצר וראשי משרדו, נגיד בנק ישראל ובכירי הבנק, ובכירים ממשרד התמ"ס, משרד העבודה, תעשיינים, אנשי אקדמיה ועוד.
המשלחת תסיים את ביקורה בארץ ב- 12/12/99 ותגיש לשר האוצר ולנגיד דו"ח ראשוני שלאחריו ייכתב בוושינגטון הדו"ח השנתי המפורט שיוגש לדיון מועצת הנהלים של קרן המטבע הבינלאומית, כפי שנהוג לגבי כל מדינה חברה בקרן. הדו"ח שיוכן יקבל תפוצה רחבה בשוקי הכספים העולמיים ויש לו משמעות לדירוג המשק הישראלי.