המועד לשליחת תשובה לקול הקורא הוארך והינו עד לתאריך 28 באפריל 2022.
 

בנק ישראל רואה חשיבות רבה בקידום עולם התשלומים  ובהטמעת אמצעי תשלום חדשים במשק. מטרתה של הוראת חיוב דיגיטלית היא להוות חלופה לאמצ​עי תשלום מבוסס נייר (צ'ק מנייר).

בנק ישראל רואה חשיבות בכך שהתהליך נעשה בהתייעצות עם מגוון רחב ככל האפשר של בעלי עניין מקצועיים, שאינם בשיח יום יומי עם בנק ישראל ומפרסם בזאת קול קורא להתייעצות בנושא האפיון הטכנולוגי הדרוש עבור אמצעי תשלום זה. מוזמנים להגיש בזאת הצעה לפתרון טכנולוגי וארכיטקטורה לאמצעי התשלום החדש, בהתבסס על הדרישות ועל התנאים המופיעים בקול הקורא.

משמעות הוראת החיוב הדיגיטלית הינה מעבר מעולם פיזי לעולם דיגיטלי והיא מהווה נדבך נוסף בדרך לכלכלה דיגיטלית יותר. אמצעי התשלום החדש יהווה פתרון יעיל ומתקדם לביצוע תנועות חיוב ישירות, כתחליף דיגיטלי מלא לצ'ק הנייר הפיזי.

מאפייני השימוש בצ'קים בישראל

א.      בישראל יש שימוש ניכר בצ'קים – היקף התשלום בצ'קים בישראל עמד על ממוצע שנתי של כ-890 מיליארד ש"ח בשנים 2018-2020, כ-12.5% מהסך הכספי של התשלומים הקמעונאיים בשנים אלו; זאת בהשוואה לממוצע שנתי של כ-319 מיליארד ש"ח של תשלום בכרטיסי חיוב/אשראי, אשר שיעורו עמד על כ-4.3% מערך התשלומים הקמעונאיים בכל אחת מן השנים 2018-2020. ערכם הממוצע של הצ'קים גבוה יחסית ונמצא במגמת עליה, בשנת 2020 ערכו הממוצע של צ'ק ששולם עמד על כ-9,350 ש"ח.

ב.      הצ'ק מהווה אשראי נוסף ללא מסגרת, לדוגמא אשראי לספקים – ניכיון והסבות צ'קים הן פעולות פיננסיות נפוצות. אלו  מאפשרים התנהלות פיננסית גם  ללא צורך בהגדלת אשראי או בניצול בטחונות בבנק.

הצורך במעבר לדיגיטל - יתרונות התהליך הדיגיטלי על פני צ'ק הנייר

א.      צ'ק הנייר מחייב תהליך פיזי המקשה על ההתנהלות בביצוע תשלום – החל מן הצורך בהזמנה של פנקסי צ'קים, מילוי הפרטים על גבי הצ'ק, מסירה פיזית מן המשלם למוטב, וכן שמירת הצ'ק על ידי המוטב על למועד ההפקדה בתאריך הנקוב על גביו. פתרון דיגיטלי צפוי לייעל את התהליך, לצמצם ואף למנוע סיכוני אבדן וזיוף, ויאפשר ביצוע תשלום וסליקה מהירים ופשוטים יותר.

ב.      שעור ניכר מהצ'קים החוזרים הינו מסיבות הנובעות מעצם היותו של צ'ק הנייר הפיזי – הפיכת הצ'ק למוצר דיגיטלי תאפשר לצמצם ולמנוע כמעט את כל ההחזרות הטכניות, כדוגמת מועד לא תקין, חתימה לא תואמת, חוסר התאמה בין ספרות למילים וכו', ובכך לחסוך החזרות צ'קים שערכם מסתכם בעשרות מיליארדי שקלים מידי שנה.

בעשור האחרון שעור ההחזרות הכספי של צ'קים, מסיבה טכנית, נע סביב 3% מסך המחזור. בשנת 2020 מספר הצ'קים החוזרים עמד על 2.69 מיליוני צ'קים, מתוכם כ-1.79 מיליוני צ'קים חזרו מסיבה טכנית. ערך ההחזרות בשנת 2020 עמד על סכום של 30 מיליארד ש"ח ושיעורו 3.7% מסך הצ'קים; הערך הכספי של צ'קים חוזרים מסיבה טכנית עמד בשנה זו על כ-25 מיליארד ש"ח ושעורו 3.1% מסך כלל הצ'קים שנסלקו. 

ג.        הוראות חיוב דיגיטליות עתידיות המאפשרות אשראי נוסף ללא מסגרת – כיום, לקוח שמקבל מוצר או שרות ומשלם עליו בצ'ק דחוי, בפועל מקבל אשראי ללא ריבית וללא מסגרת מהבנק. בחלק מהמקרים המוטב, שהינו במקרים רבים בית עסק, נהנה מהעובדה שהלקוח מקבל את האשראי וכך תקציב הרכישה שלו גדל, דבר שמאפשר את העסקה.  ובכ- 99% מהמקרים, שהצ'ק מוצג, יש לו כיסוי.  בנוסף, המוטב יכול להסב את הצ'ק ואף במקרים רבים לקבל מימון עבורו מחברת ניכיון צ'קים. הוראת החיוב הדיגיטלית צפויה לשמר את מאפייני ההסבות והניכיון משום חשיבותם בהתנהלות הפיננסית, בעיקר בקרב העסקים בארץ, ואף להקל על התהליך בעצם המעבר שלו מתהליך פיזי לתהליך דיגיטלי.

 

מר עודד סלומי, מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה: "פיתוחו של הצ'ק הדיגיטלי ייתן מענה לצרכים רבים הקיימים בשוק התשלומים הישראלי ויאפשר לנו להשתמש באמצעי תשלום חדש ומתקדם, היכול באמצעות הוראות חיוב עתידיות לייעל ולהקל על השימוש בצ'קים, שהם אמצעי תשלום נפוץ ביותר, ולהוות אשראי נוסף ללא מסגרת שגם מגדיל את מחזורי העסקים המוטבים. . קול הקורא שאנו מפרסמים היום מזמין את כל השחקנים המעוניינים בכך, לקחת חלק בתהליך של אפיון הפתרון הטכנולוגי".​​​​