לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

המפקח על הבנקים הטיל על בנק מזרחי טפחות בע"מ קנס אזרחי בסך 172,588 ₪ בשל החזקת הבנק באמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי בשיעור העולה על השיעור המותר לפי סעיף 24א לחוק הבנקאות (רישוי).

לעיון בתקציר ההחלטה, בפירוט ההפרה שאותרה ושיקולי ההחלטה להטלת קנס אזרחי תוך הפחתתו ראו את תקציר החלטה המצורף בזאת. (קישור)