לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

ד"ר גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל: "ההחלטה על מועד הפסקת פרסום התלבור, מהווה אבן דרך חשובה ומשמעותית בתהליך המעבר מריבית התלבור לריבית שיר. המעבר לריבית שיר צפוי לתרום לקידומו ופיתוחו של שוק נגזרי הריבית השקלית." 

 

ועדת התלבור החליטה היום, כי פרסום ריבית התלבור לכל התקופות, יופסק מיידית לאחר הפרסום האחרון שיבוצע ב-30 ביוני , 2025.

 

החלטה זו מהווה "Index Cessation Event"  בכפוף ל- הגדרות ISDA[1] - 2021 Interest Rate Derivatives Definitions וה- Benchmark Module מנובמבר 2022 של פרוטוקול - ISDA 2021 Fallbacks.

 

בפברואר 2022, החליטה ועדת התלבור שריבית SHIR (Shekel overnight Interest Rate) תחליף בבוא העת את ריבית התלבור בעסקאות נגזרי ריבית, וזאת בעתיד כשפרסום התלבור יפסק, והיא תשמש כריבית ה-Over-night לאותו יום ( Same Day Fixing). בעת ההחלטה, טרם הוחלט על מועד הפסקת פרסום התלבור. ההחלטה על החלפת ריבית התלבור, תואמת את ההחלטות שהתקבלו במדינות מרכזיות בעולם שלפיהן ריביות מסוג IBOR יוחלפו בריביות Over Night חסרות סיכון.

למידע נוסף, נא להיעזר בהודעה שמפורסמת ע"י ISDA לגבי הפסקת פרסום ריבית התלבור.

מידע נוסף לגבי התלבור וריבית שיר ניתן למצוא באתר בנק ישראל.

תגובות ושאלות בנוגע להחלטה זו ניתן לשלוח ל-shir@boi.org.il.

[1] למידע נוסף, נא להיעזר בהודעה שמפורסמת ע"י ISDA לגבי הפסקת פרסום ריבית התלבור.