לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

בדברים שנשא המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי, במסיבת העיתונאים שהתקיימה הבוקר, סקר המפקח בקצרה את סביבת הפעילות המאתגרת ואת ההתפתחויות והשינויים בשנת 2023, לרבות השפעות מלחמת חרבות ברזל, אשר השפיעו על המערכת הבנקאית ותוצאותיה הכספיות. בהמשך סקר המפקח את עיקרי הסיכונים הרובצים על המערכת הבנקאית, הוגנות המערכת כלפי הלקוחות ואת התחרות במערכת הבנקאית, לרבות צעדים שנוקט הפיקוח בתחומים אלה. להלן עיקרי הדברים:

  • מערכת הבנקאות נכנסה לאירועי שנת 2023 עם יחסי הון ונזילות גבוהים, אשר אפשרו לה להתמודד עם השינויים בסביבת הפעילות תוך שמירה על היציבות הפיננסית. "איתנותה של המערכת הבנקאית מסייעת לה להתמודד עם זעזועים במשק, לשמור על החוסן הכלכלי והיציבות הפיננסית במדינת ישראל ואף לסייע לציבור בהתמודדות עם מצבי משבר כפי שחווינו בחודשים האחרונים."
  • הפיקוח על הבנקים פועל כל העת כדי לשפר את רמת ההוגנות של המערכת כלפי הלקוחות. בין היתר, סקר שביעות רצון שביצע הפיקוח בשנה החולפת הציף את הנושאים העיקריים שמטרידים את הציבור: הריבית הנמוכה על כספים בחשבון העו"ש ורמת שירות נמוכה. בנושא ריבית על העו"ש, הפיקוח פועל באמצעים שיאפשרו חלופות להותרת כספים בעו"ש והעברתם למוצרים נושאי ריבית ובנושא השירות, הפיקוח מנחה את הבנקים באופן יישום הוראה 501 שפורסמה בשנת 2023, ואשר קובעת עקרונות למתן שירות מיטבי ללקוח. "הפיקוח על הבנקים ימשיך לנקוט בצעדים ככל שיידרש כדי לוודא שהלקוחות מקבלים מהמערכת הבנקאית שירות יעיל, איכותי והוגן"
  • כדי לעודד תחרות במערכת הבנקאית, הפיקוח פועל במספר מישורים, ביניהם הגברת שקיפות הנתונים על ריביות באשראי ובפיקדונות, וקידום פרויקט הבנקאות הפתוחה שיאפשר פיתוח כלי השוואה בין הבנקים. בנוסף, הפיקוח מגבש מתווה שיאפשר מתן רישיונות בנק עם רגולציה מקלה לגופים חדשים, לרבות חברות כרטיסי האשראי. מתווה זה, יאפשר לגופים לקבל פיקדונות מהציבור ולהעמיד מהם אשראי לציבור. יחד עם זאת, ציין המפקח כי "אין לאפשר מציאות שבה גוף יגייס פיקדונות מהציבור וייתן אשראי מתוך פיקדונות אלו, אך לא יפעל תחת רישיון בנקאי ורגולציה בנקאית מתאימה."
  • בנוסף הדגיש המפקח את השפעות ההתפתחויות הטכנולוגיות ואחרות על גיבוש חזון הפיקוח על הבנקים והאסטרטגיה הפיקוחית. המפקח ציין כי קפיצת הדרך הטכנולוגית הגדולה עוד לפנינו. אנו בעולם שבו טכנולוגיית הבינה המלאכותית צוברת תאוצה מדי מספר שבועות, והמיחשוב הקוואנטי גם הוא הולך ומתקדם. "על המערכת הבנקאית להיות ערוכה לכך, הן בצד של ההזדמנויות שהטכנולוגיה תביא לעולם הפיננסי והן ביחס לאחריות הנלווית לכך לוודא כי הסיכונים שגלומים בהתפתחויות אלה מנוהלים כראוי."

מצורפת המצגת שהוצגה במסיבת העיתונאים.