מצורפת סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2023.

לסקירה המלאה

דברי המפקח על הבנקים במסיבת העיתונאים 

לצפייה במצגת המפקח - לחץ כאן

לצפייה במסיבת העיתונאים לחץ כאן

להלן פרקי הסקירה:

דברי המפקחים על הבנקים

פרק א – ההתפתחויות בפעילותה של מערכת הבנקאות בישראל

פרק ב – תמצית התפתחויות עיקריות בפעילות המאזנית והחוץ-מאזנית

פרק ג – התוצאות העסקיות של מערכת הבנקאות

פרק ד – הלימות ההון והמינוף

פרק ה – הסיכונים

פרק ו – סיכום פעילות הפיקוח על הבנקים בשנת 2023

נספחים