לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "תעודת הזהות הבנקאית מהווה כלי נוסף לחיזוק כוחו של הלקוח, מסייעת לו להבין את מצבו הפיננסי הכולל ולנקוט בהתאם בפעולות להיטיב את תנאי ניהול החשבון שלו. אני מזמין את לקוחות המערכת הבנקאית להתעמק בתעודת הזהות הבנקאית ולעשות בה שימוש מושכל".

תעודת הזהות הבנקאית הינה דו"ח קצר, המציג ללקוח את כל הפעילות הקיימת בחשבונו בצורה ברורה, שקופה וקלה להשוואה. המידע המופיע בדו"ח כולל את יתרות העו"ש, ריכוז הפיקדונות והחסכונות, ריכוז ההלוואות (משכנתה, הלוואות אחרות), מידע על מסגרות אשראי, סך העמלות ששולמו ומידע נוסף במגוון נושאים כדוגמת הוראות הקבע, מיופי הכוח בחשבון ועוד.

באמצעות תעודת הזהות הבנקאית הלקוח יכול להכיר את המוצרים הבנקאיים הקיימים בחשבונו, לנהל משא ומתן עם הבנק לשיפור תנאי ניהול החשבון, להשוות את תנאי ניהול החשבון שלו עם הצעות של בנקים אחרים, ובמידה והוא מעוניין בכך להעביר את חשבונו לבנק אחר באופן מקוון, ידידותי וללא עלות.

תעודת הזהות הבנקאית נשלחת על ידי הבנק, אחת לשנה ב-28 בפברואר, למשקי הבית ועסקים קטנים, באותו האופן בו הם מקבלים בשגרה את ההודעות מהבנק (אתר האינטרנט של הבנק או באמצעות דואר ישראל).

כמו כן, ניתן לבקש את תעודת הזהות הבנקאית גם במהלך השנה, ולקבל באמצעותה מידע עדכני על החשבון. אם הלקוח מעוניין להיכנס לעומק הפעילות בחשבון, אזי בנוסף לדו"ח המקוצר, עומד לרשותו גם דו"ח מפורט.

מידע נוסף על תעודת הזהות הבנקאית ניתן למצוא באתר בנק ישראל בכתובת:

https://www.boi.org.il/information/1684/1688/54776/

קישור לסרטון הסברה אודות תעודת הזהות הבנקאית:

https://www.youtube.com/watch?v=l0k2IdTXp4k

 

תמונות של תעודת הזהות הבנקאית