לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

הפיקוח על הבנקים מצא שבנק הפועלים החזיק באמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי העולה על השיעור המותר לפי סעיף 24א לחוק הבנקאות (רישוי), והטיל עליו קנס אזרחי בסך 427,704 ש"ח.

לעיון בתקציר ההחלטה, בפירוט ההפרה שאותרה ושיקולי ההחלטה להטלת קנס אזרחי תוך הפחתתו ראו את תקציר החלטה המצורף.