לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

שינויים חודשיים במדד המשולב    נתונים ארוכי טווח גרפים

המדד המשולב לחודש פברואר עלה בשיעור של 0.43 אחוז. עלייה זו, בשילוב עם העדכון החיובי במדד המשולב לחודש ינואר, מאותתת על המשך צמיחת המשק בתחילת 2023.

המדד המשולב הושפע לטובה מעליית מדד הפדיון בשירותים (ינואר), מדד הפדיון במסחר הקמעונאי (ינואר), יבוא מוצרי הצריכה (פברואר), יצוא הסחורות (פברואר), משרות השכיר (דצמבר), עליית ייצור החשמל (פברואר) והרכישות בכרטיסי אשראי (פברואר). לעומת אלה, מדד הייצור התעשייתי (ינואר), יבוא התשומות לייצור (פברואר), יצוא השירותים (ינואר) והתחלות הבנייה (דצמבר) ירדו והשפיעו שלילית על המדד.

נתוני המדד לחודש ינואר 2023 עודכן מעלה בעקבות קבלת נתונים נוספים לינואר 2023. לוח 1 מציג את העדכונים לאחור במדד. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור:

https://www.boi.org.il/roles/statistics/פעילות-ריאלית/פעילות-המגזר-העסקי-ואינדיקאטורים-לפעילות-המשק/

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

השינוי במדד (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

פברואר

 

0.43

ינואר

0.05

0.25

דצמבר

0.06-

-0.14

נובמבר

0.15

0.09

אוקטובר

0.24

0.19

ספטמבר

0.35

0.29לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

פברואר

ינואר

דצמבר

נובמבר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-1.6

0.2

3.5

מדד הפדיון בשירותים (ללא חינוך ומינהל ציבורי)

 

0.6

-2.0

0.1

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

3.5

-1.7

-2.7

יבוא מוצרי הצריכה1

6.0

-5.6

-0.9

-5.9

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)1

-4.4

-1.3

0.3

-1.9

יצוא הסחורות (ללא חקלאות)[1]

8.3

-4.1

-2.5

-1.5

יצוא השירותים (ללא תחבורה)[2]

 

-0.2

-3.9

1.9

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.1

0.0

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי[3]

4.3

4.4

4.5

4.5

התחלות הבנייה[4]

 

 

-12.1

 

ייצור החשמל[5]

3.0

1.0

-1.4

0.2

הרכישות בכרטיסי אשראי[6]

1.7

1.3

-1.0

0.0

 

 

[1] יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ).

[2] יצוא השירותים מוצג במונחים ריאליים באמצעות ניכוי שינויים במדד המחירים לצרכן ומורכב מיצוא שירותים עסקיים אחרים ויצוא שירותי תיירות.

[3] שיעור המשרות הפנויות מחושב מתוך סך המועסקים ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

[4] מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).

[5] ייצור החשמל מחושב כשיעור השינוי ביחס לחודש קודם, בניכוי השפעת מזג אוויר ועונתיות.

[6] נתון הרכישות בכרטיסי אשראי הוא השינוי החודשי, מנוכה עונתיות, על פי פרסומי הלמ"ס. כאשר הנתון של הלמ"ס לחודש הקצה אינו זמן, נתון זה מהווה אומדן מבוסס על שיעור השינוי החודשי על פי נתונים יומיים של שב"א, בניכוי עונתיות.