מצורפת סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2022. סקירה זו היא הסקירה ה-50 שמפרסם הפיקוח על הבנקים.

לסקירה המלאה

למצגת המפקח על הבנקים במסיבת העיתונאים

לצפייה במסיבת העיתונאים בערוץ היוטיוב של בנק ישראל

להלן פרקי הסקירה:

דברי המפקחים על הבנקים

פרק א – ההתפתחויות בפעילותה של מערכת הבנקאות בישראל

פרק ב – תמצית התפתחויות עיקריות בפעילות המאזנית והחוץ-מאזנית

פרג ג – התוצאות העסקיות של מערכת הבנקאות

פרק ד – הלימות ההון והמינוף

פרק ה – הסיכונים

פרק ו – התפתחות התפיסה של הפיקוח על הבנקים בתחום הצרכני

פרק ז – פעילות הפיקוח הבנקים

נספחים