הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

על סקירת פעילות בנק ישראל בזווית התקשורתית וההסברה הכלכלית

סקירת פעילות בנק ישראל בזווית התקשורתית וההסברה הכלכלית בציבור היא דוח שנתי שמפרסם אגף הדוברות במחלקת התקשורת של בנק ישראל. הדוח הדיגיטלי מרכז את מאות ההודעות לעיתונות שפרסם אגף הדוברות במהלך השנה ולצידו דוגמאות להצגתן בתקשורת והעברתן לידיעת הציבור.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/01/2023