מחזור המטבע גדל משמעותית בעקבות משבר הקורונה, ובסוף שנת 2022 עמד על 119.4 מיליארד ש"ח. בשנת 2020 גדל המחזור ב-21%, בשנת 2021 ב-7%, ובשנת 2022 ב-6%, עליות גבוהות מהעלייה בשנת 2019 (2%) ומהממוצע ב-3 השנים שלפני כן (5%). בשנים אלו הנפיק בנק ישראל שטרות ומעות למחזור בכמות גבוהה על מנת לספק את הביקוש המוגבר למזומן. הביקוש המוגבר למזומן בשלוש השנים הנסקרות ובשנה הנוכחית, ממחיש את חשיבות המזומן כאמצעי תשלום לאומי חיוני בישראל בשגרה ובחירום.

עם פרוץ משבר הקורונה נקטה מחלקת המטבע מספר צעדים כדי להבטיח נגישות ואספקת שטרות ומעות לציבור באופן שוטף – ביניהם הפעלת חדר מצב מבוזר, עבודה במתכונת חירום והפעלת אתר נוסף למשיכה ולהפקדה של מזומנים. בשנים אלו גם קיימה מחלקת המטבע מספר תרגילי היערכות לחירום בהם תורגלו גורמים שונים במערכת המטבע, לרבות תאגידים בנקאיים, מרכזי מזומנים, חברות בלדרות ומפעלים חיוניים.

לאות הוקרה למערך הרפואה והבריאות בישראל על תרומתם ומאבקם למען חייהם ובריאותם של אזרחי המדינה במהלך מגפת הקורונה, השיק בנק ישראל בדצמבר 2021 מטבע הוקרה בעריך של 5 ש"ח. עם השקת המטבע הונפקו למעלה מ-2 מיליון מטבעות אשר יהלכו במחזור לצד יתר המעות בעריך 5 ש"ח.

מאז השקת סדרת השטרות הנוכחית (סדרה ג') בשנת 2014 ועד סוף שנת 2022 שיעור החלפת השטרות בכל העריכים מסדרה ב' לסדרה זו הגיע לכ-96%, בהתפלגות הבאה: כ-99% בשטרות 200 ש"ח, כ-94% בשטרות 100 ש"ח, כ-96% בשטרות 50 ש"ח וכ-84% בשטרות 20 ש"ח.

הסקירה כוללת מידע נרחב ומפורט על פעילות המחלקה במהלך השנים 2022-2020.

לצפייה בסקירה המלאה כקובץ PDF-

לחץ להורדת ה-PDF
לחץ להורדת ה-PDF