הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פירסומים צפויים

פרסומים צפויים

פרסומים צפויים

בנק ישראל ישראל מעדכן את לוח הפרסומים הרבעוני בתחילת כל רבעון. הוא מציג את הפרסומים הצפויים, אשר מתוכננים להתפרסם בתקופה זו.

סינון

חיפוש חופשי
שם הפרסום
שנה / תקופה

פרסומים צפויים

7
06/06/2024
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2024
10/06/2024
סיכום דיוני הריבית
19/06/2024
הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים, מאי 2024
23/06/2024
תיק הנכסים של הציבור לרבעון הראשון לשנת 2024
24/06/2024
מצבת הנכסים והתחייבויות של המשק מול חו"ל לרבעון הראשון לשנת 2024
1