הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חוק צמצום השימוש במזומן

חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בישראל בהון השחור, בהלבנת ​ההון ובהעלמות המס, אושר בכנסת במרץ 2018 החוק לצמצום השימוש במזומן. החוק, המתבסס על המלצות "ועדת לוקר" לבחינת צמצום השימוש במזומן, קובע כי מעל לסכומים מסוימים ייאסר על הצדדים לתת ולקבל תשלום במזומן, ומכיוון שלשיקים מוסבים ולשיקים פתוחים ישנם מאפיינים דומים למזומן נקבעו הגבלות גם על השימוש בהם.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 18/04/2023