הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נתונים ומידע

 

#​​

שם הלוח

תאריך עדכון

מידע כללי, שטרות ומעות, מוסדות ופיקדונות

לוח 1

מידע בסיסי על המשק הישראלי

דצמבר 2021

לוח 2

אמצעי התשלום המשמשים גופים שאינם בנקים​

דצמבר 2021

לוח 3

אמצעי התשלום המשמשים את הבנקים

דצמבר 2021

לוח 4

שטרות ומעות

דצמבר 2021

לוח 5

המוסדות המציעים שירותי תשלום לגופים שאינם בנקים

ינואר 2019

לוח 6

מספר כרטיסי החיוב והמסופים

דצמבר 2021

לוח 7

אינדיקטורים לשימוש שעושים במערכות התשלומים גופים שאינם בנקים: מספר התנועות

דצמבר 2021

לוח 8

אינדיקטורים לשימוש שעושים במערכות תשלומים גופים שאינם בנקים: ערך התנועות

דצמבר 2021

מערכות בין-בנקאיות לסליקת כספים ולהעברתם

זה"ב, מס"ב, מסלקת הנייר, ומערכת התקשורת SWIFT

לוח 9

ההשתתפות במערכות בין-בנקאיות להעברת תשלומים

ינואר 2019

לוח 10

מספר התנועות במערכות תשלומים נבחרות

דצמבר 2021

לוח 11

ערך התנועות במערכות תשלומים נבחרות

דצמבר 2021

לוח 12

המשתתפים הישראלים ב-SWIFT

ינואר 2020

לוח 13

העברת מסרי SWIFT מאת משתתפים מקומיים ואליהם

 

ינואר 2020

הבורסה לניירות ערך ומסלקותיה

לוח 14

מספר המשתתפים בבורסה לניירות ערך

דצמבר 2021

לוח 15

מספר ניירות הערך הרשומים בבורסה

דצמבר 2021

לוח 16

שווי ההון של כלל השוק

דצמבר 2021

לוח 17

מספר החברים במסלקות הבורסה

דצמבר 2021

לוח 18

מספר הפעולות שנסלקו במסלקות הבורסה

דצמבר 2021

לוח 19

ערך הפעולות שנסלקו במסלקות הבורסה​

דצמבר 2021

 

מידע

​קישורים לאתרי האינטרנט של גופים רלוונטיים

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/01/2023