הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

כרטיסי חיוב

אמצעי תשלום המשמש חלופה למזומנים ולהמחאות. בעת תשלום באמצעות כרטיס חיוב מציג המשלם את הכרטיס או מוסר את פרטיו. הספק או מקבל התשלום פונה למסלקה, המעבירה לו את התשלום ומחייבת את הלקוח.  

כרטיס אשראי משמש למשיכת מזומן, תשלום בבתי עסק, קבלת אשראי, הוראות קבע, תשלומים באינטרנט או בטלפון, עסקאות בחו"ל ועוד. זהו סוג של כרטיס חיוב, המשמש אמצעי תשלום חליפי למזומנים; לרוב הלקוח מחויב עבור העסקה במועד מאוחר ממועד ביצועה.

קיימות מספר שיטות לשימוש בכרטיסי חיוב:

  • עסקה בנקודת מכירה (POS) מבוסס על שימוש בכרטיס פלסטיק: גיהוץ, קירבה של הכרטיס.
  • תשלום בנקודת מכירה (POS) באמצעות הטלפון ללא מגע (contactless).
  • עסקה טלפונית או באמצעות האינטרנט, מבוססת על פרטי האשראי

סוגי כרטיסי החיוב הקיימים הם:

כרטיס חיוב נדחה (כרטיס אשראי) -  Deferred Debit Card - ריכוז העסקאות במהלך החודש וחיוב בעל הכרטיס אחת לחודש

כרטיס אשראי מתגלגל - Revolving credit card - פירעון חלק מהחוב על ידי גלגולו לחודש הבא

כרטיס חיוב מיידי - Direct Debit Card - חיוב מיידי בסכום העסקה בסמוך לביצועה

כרטיס נטען - Pre-paid card - טעינה מראש של כסף לשם ביצוע פעילות תשלום

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 24/03/2024