הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חזון מערכות התשלומים והסליקה

בנק ישראל מעצב חזון ארוך טווח למערך התשלומים, בהיותו המסדיר את היציבות והיעילות במערך התשלומים בישראל. חזון זה מאפשר לנותני שירותי התשלום הפועלים במערך התשלומים לקדם פתרונות תשלום חדשניים ולשפר את חווית השירות ללקוח. במסגרת זו ישנה הגדרה והתוויה של החזון והאסטרטגיה של מערך התשלומים והסליקה בישראל לשנים הקרובות תוך בחינת הצורך והמגמות הן של הגופים המשתתפים במערך התשלומים והן של הציבור הרחב המשתמש באמצעי התשלום השונים; ניתוח תרחישים לביצוע תהליכים שונים ובחינת מגמות במערך התשלומים; ביצוע חקר, כתיבת ניירות עמדה וסקרים לשם קידום המדיניות במערך התשלומים. וכן יצירה ומיסוד בסיס מעשי לשיתוף פעולה עם שותפים פנימיים וחיצוניים בהליכים אלו.

בשנים האחרונות מחלקת מערכות תשלומים וסליקה עשתה ועושה צעדים משמעותיים אשר הניחו את התשתיות הנדרשות לעולם הפיננסי החדש. המחלקה קידמה רפורמות במערכות התשלומים הקיימות - בכרטיסי האשראי, במסלקת השיקים ובמס"ב; חיזקנו את היציבות והבטיחות של מערכות התשלומים שאנו מפעילים, וכן של אלה שעליהן אנו מפקחים; שיפרנו את היעילות של מערכות התשלומים החשובות במשק; פיתחנו מערכות תשלומים חדשות ואמצעי תשלום חדשים; פעלנו רבות לפתיחת מערכות התשלומים לשחקנים חוץ-בנקאיים וקידמנו חקיקה בתחום וכן חיזקנו את הרגולציה והאסדרה בתחום לטובת הציבור.

המחלקה קידמה את הטמעה של תשתית ה-EMV בישראל המאפשרת מגוון רחב של שירותים על גביה לרבות ביצוע תשלומים ללא מגע והתפתחות משמעותית של האפליקציות לתשלומים והארנקים דיגיטליים; הסדרה להקמת תשתית לתשלומים מיידים; קידום חקיקתו של חוק שירותי תשלום; מעבר של מערכות התשלומים לתקן הבינלאומי להעברות תשלום – ISO20022;  פרסום של תנאי הגישה והחיבור למערכת זה"ב ומערכות התשלומים המבוקרות; וכן הנעת הממשלה לשמש קטליזטור לאימוץ תשלומים מתקדמים דיגיטליים. בימים אלו פועלת המחלקה להסדרת הטמעת הוראת חיוב דיגיטלית ("שיק דיגיטלי") וכן להסדרת תחום תשלומים חוצי-גבולות (cross-border payments) זאת על מנת לצמצום את משך הזמן והעלות של תשלומים אלו.

מחלקת מערכות תשלומים רואה חשיבות גדולה בפרסום החזון בתחום התשלומים בישראל ופועלת להרחיב את המידע והפרסומים לציבור הרחב, זאת מתוך הבנה כי מידע זה ישמש את מקבלי ההחלטות בקרב נותני שירותי התשלום לתכנן את האסטרטגיה שלהם לשנים הקרובות.

 

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/03/2023