סקירות ההתפתחויות התקופתיות של בנק ישראל כוללות ניתוחי עומק של סוגיות בולטות בתקופה הנסקרת, והצגה של תוצאות מחקרים קצרים שנערכו על ידי כלכלני חטיבת המחקר. ניתוחים ומחקרים אלה, המופיעים בסקירות תחת הכותרות "תיבות" או "סוגיות נבחרות", זוכים פעמים רבות לעניין גם שנים רבות לאחר פרסומם, ולכן בחרנו להציגם גם בנפרד כדי להקל על איתורם.

 

המשק והמדיניות הכלכלית

כותרת התיבה

מס' סקירה

תאריך פרסום

היצע שירותי האוטובוס ליישובים הערביים לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
התחבורה הפרטית בישראל: ניתוח ההתפתחויות בשני העשורים האחרונים לקט ניתוחי מדיניות​ ​26/02/2019

קשרי הסחר בין ישראל לרשות הפלסטינית

137 17/06/2014​

השפעת הטרור, התדמית ומשתנים כלכליים על ביקורי תיירים מסוגים שונים בישראל 

137 17/06/2014​
התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמחיחה ארוכת הטווח 136 ​18/12/2013
דפוסי הרכישה של דירות בידי משקיעים מקומיים בשנים 2003- 2012 136 ​18/12/2013
הרוויזיות בנתונים הרבעוניים של החשבונאות הלאומית 135 24/12/2013​

אמידה מוקדמת של נתוני התוצר המקומי הגולמי על פי נתונים חודשיים​

​129

​22/02/2011

ההשלכות התקציביות של הלחימה בצפון​

​115

​08/11/2006

בחינה אזורית של שינויים בפעילות הכלכלית.​

​109

08/05/2005​

ההתפתחויות הצפויות בשנת 2005.​

​107

​1/11/2004

אפקט סין והשפעתו על המשק הישראלי.​

​106

03/08/2004​

הצמיחה במדינות מזרח אסיה שהיצוא שלהן מוטה טכנולוגיית מידע ובישראל​

​100

​09/02/2003

 

 

 

מדיניות מוניטרית ואינפלציה

כותרת התיבה

מס' סקירה

תאריך

מדדים לאיכות התקשורת בהודעות שבנק ישראל מפרסם על החלטות הריבית לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
התמסורת משער החליפין למחירים לקט ניתוחי מדיניות​ ​26/02/2019
מדד המחירים לצרכן וסעיף שירותי הדיור בבעלות הדיירים 144​ ​26/07/2018
ניתוח של טיב התחזיות לגבי האינפלציה בעוד 12 חודשים​ 143 ​07/11/2017
האומדנים משוק ההון לציפיות לאינפלציה בישראל ובעולם 139 ​24/06/2015
הכוונה לגבי העתיד (Forward Guidance): הניסיון שהצטבר בעולם​ 138​ 04/02/2015​

התמסורת משער הדולר אל סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן.​

125​

11/10/2009

מדד המחירים הסיטוניים והשפעתו על מדד המחירים לצרכן.

109

08/05/2005

השפעת הרפורמה במס על הציפיות לאינפלציה הנמדדות לפי שוק ההון.​

​100

09/12/2003

 

המדיניות הפיסקלית והמיסוי

 

כותרת התיבה

מס' סקירה

תאריך

ההטבות היישוביות במס ההכנסה: מאפייניהן ויעילותן המוגבלת בעידוד הגירה פנימית​ 140 ​02/02/2016

המדיניות לגבי פיתוחם של נמלי הים הישראליים

137 17/6/2014​
הגירעון מנוכה המחזור בישראל 132 14/2/2012​

ניתוח ראשוני של מצרפי תקציב הממשלה לשנת 2008 ותחזית רב שנתית של התפתחות התקציב.

119

18/11/2007​

ניתוח ראשוני של תקציב הממשלה לשנת 2007 ותחזית רב-שנתית של התפתחות התקציב.

115

08/11/2006 

השפעת צעדי מדיניות חליפיים על העוני 112 05/02/06
ניתוח ראשוני של תקציב הממשלה לשנת 2006 ותחזית רב-שנתית של התפתחויות התקציב.​

111

13/11/2005

 ההוצאה התקציבית על תכנית ההתנתקות

109 

 08/05/2005

צעדי המדיניות הכלכלית בחוק ההסדרים (התכנית הכלכלית) שאושרו. במהלך התקופה נסקרת ותרומתם להפחתת גירעון הממשלה בשנים 2004-2006.

102

​3/08/2003

 

שוק העבודה

 

 

כותרת התיבה

מס' סקירה

תאריך

מערך חופשות התלמידים בישראל והשלכותיו על שוק העבודה ​לקט ניתוחי מדיניות​ ​05/01/2021
משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל לקט ניתוחי מדיניות​​ ​05/01/2021
סחר בלתי חוקי בהיתרי עבודה לעובדים פלסטינים בישראל: המצב הקיים ורפורמה מתוכננת לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
​הבדלים במאפיינים של העובדים בישראל, בהשוואה למדינות ה-OECD, לאורך התפלגות השכר והמיומנויות ובחינת תשואות השכר של ההון האנושי ​לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
האם יש בישראל הבדל מגדרי במיומנויות היסוד ובתמורה עבורן 143 ​07/11/2017
סקר המיומנויות למבוגרים: רקע כללי​ 141 ​06/08/2016
אמידת התשואה למיומנויות של העובדים במגזר העסקי ובמגזר הציבורי​ 141​ 06/08/2016​
מיומנויות היסוד של העובדים בישראל והפריון בענפי המשק 141 ​06/08/2016
התפתחותה של המוביליות בתעסוקה בין 2003 ל-2013​ 140 ​02/02/2016
החלת החובה להפריש כספים לפנסיה והשפעתה על השכר​ 139​ 24/6/2015​
הקשר בין איכות ההשכלה לצמיחה, ישראל בהשוואה לעולם​ 139​ 24/6/2015​
התפתחות השכר בישראל בשני העשורים האחרונים 138 ​04/02/2015

העלאת שכר המינימום בשנים 2011 ו-2012

130

14/6/2011

מלימודים לעבודה- תעסוקת צעירים בישראל

130

14/6/2011

יחס השכר בין נשים לגברים – ישראל ומדינות OECD

127

09/06/2010

תגובת שוק העבודה בישראל למיתון – השוואה בין שני המיתונים האחרונים

125

11/10/2009

פער השכר בין גברים לנשים על הצטרפותם למינהל הציבורי בשנים 1990 עד 2008.

124

21/06/2009

שוק העבודה הישראלי – תמונת מצב עדכנית

123

11/02/2009

עובדים שעות ממושכות

121

24/06/2008

מדיניות הסבסוד של מעונות יום – צעד לעידוד היציאה לעבודה.

119

18/11/2007​

המערך הממשלתי להכשרה מקצועית למבוגרים בישראל – עולם הולך ונעלם

113

02/05/2006

המועסקים במשרות חלקיות

108

02/02/2005

מדיניות הממשלה בעניין העובדים הזרים והשפעתה.

103

04/11/2003

 

 

 

רווחה, עוני ואי שוויון

כותרת התיבה

מס' סקירה

תאריך

​תחזית ארוכת טווח למערכת הביטוח הלאומי בישראל ​לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
הקשר בין המצב החברתי-כלכלי למצב הבריאות 141 ​06/08/2016
מענק העבודה: דיווח ראשוני על סקר ייעודי בקרב הזכאים למענק 140 ​02/02/2016
החלת החובה להפריש כספים לפנסיה והשפעתה על השכר​ 139 ​24/06/2015
תשלום מענק העבודה ב-2012: השנה הראשונה לפריסתו בארצית 136 18/12/2013​
התאגדות עובדים במשק הישראלי: תמונות תמצב ב- 2012 136 18/12/2013​

תוצאות ראשוניות של ארבע שנות יישום חוק מענק הכנסה

134

15/10/2012

שלוש שנים ליישום חוק מענק הכנסה (לשעבר מס הכנסה שלילי)

130

14/06/2011

רמת ההכנסה והתמריץ לעבודה של הנמצאים במערכת הבטחת הכנסה

127

09/06/2010

השנה הראשונה להפעלת התוכנית – מס הכנסה שלילי​

126​

10/02/2010​

מס הכנסה שלילי – מאזן ביניים מאז הפעלת התוכנית בספטמבר.

123

11/02/2009

מס הכנסה שלילי בפרספקטיבה בין-לאומית​

122​

22/10/2008​

מבט נוסף על העוני בישראל שימוש בסולם השקילות של Luxemborg Income Studies

115

08/11/2006

השפעת צעדי מדיניות חליפיים על העוני

112

05/02/2006

המשבר בקרנות הפנסיה הוותיקות.

104

01/02/2004

ענפי המשק

 

כותרת התיבה

מס' סקירה תאריך
האם רמת שירות נמוכה של התחבורה הציבורית היא חסם ליציאה לעבודה - ממצאים מסקר בקרב נשים ערביות​ לקט ניתוחי מדיניות ​05/01/2021
מאפייני הגז הביתי בישראל לקט ניתוחי מדיניות​ ​05/01/2021
האפשרות להגיע לעבודה בתחבורה ציבורית מיישובים שונים בישראל: מדד לנגישות יחסית 144​ 26/07/2018​
מאפייני התחרות בין תחנות התדלוק בשוק הסולר בישראל 144​ ​26.7.2018
התפתחות משק החשמל בישראל - לקראת משק חשמל בר קיימא 143 07/11/2017
השימוש באנרגיות מתחדשות בישראל​ ​140 ​02/02/2016
ענף הבנייה ותרומתו לצמיחה 140 02/02/2016
גריטה מוקדמת של מכוניות בישראל - לקחים והמלצות​ ​139 ​24.6.2015
תחזית שנתית לצמיחת ענפי המשק 128 12/10/2010
השפעת המלחמה בצפון על התיירות 116 07/02/2006
ההתפתחויות העיקריות בענפי המסחר והשירותים. 112 05/02/2005
אומדן של גידול התוצר הנובע מהשיפור בתיירות בשנת 2005. 110 02/08/2005
פרויקטים גדולים בתחום התשתיות ודרך מימונם . 105 03/05/2004

 

שוק הדיור

 

כותרת התיבה

מס' סקירה תאריך
השינויים בשיעורי רוכשי דירה ראשונה בקרב צעירים על פי רמת ההכנסה בשנים 2016-2007 לקט ניתוחי מדיניות​ 26/02/2019​
רוכשי דירה ראשונה: התמורות שחלו ב-2012-2000 בדפוסי הרכישה, לפי רמת ההכנסה​ 138 ​04/02/2015

נשייגות הדיור: יוקר הדירות והדיור באזור הארץ 2004 עד 2012​

137 17/06/2014​
התפתחות מחירי הקרקע למגורים בשנים 2012-1998 135 11/6/2013​
אמידת הצורך בדירות הנגזר מההתפתחויות הדמוגרפיות במגזר היהודי 133 17/06/2012
ניתוח הצעדים שננקטו במס השבח במהלך 2011 לשם מיתון העלייה של מחירי הדירות. 131 17/10/2011

שוק השכירות הפרטית בישראל.

131 17/10/2011
שוק הדיור – מחיר שירותי הדיור במדד המחירים לצרכן ומחירי הדירות 125 11/10/2009
מחירי הדירות ופעילות ענף הבנייה 113 02/05/2006

המגזר הציבורי

כותרת התיבה

מס' סקירה

תאריך

הערכת האפקטיביות של התוכניות "עתודה מדעית-טכנולוגית ו"לת​ת חמש" בהעלאת שיעור הנבחנים במתמטיקה ובמקצועות מדעיים-טכנולוגיים בהיקף מוגבר​ לקט ניתוחי מדיניות​ ​24/10/2019
ההוצאה לבריאות בישראל- גורמים דמוגרפיים ומבנה עלויות בהשוואה בין- לאומית 135 11/6/2013​

מימון הוראה בחינוך היסודי על ידי הרשויות המקומיות והשפעתו על ההעדפה המתקנת.

134

15/10/2012

מגמות בהיצע הרופאים בישראל ובעולם

124

21/06/2009

פסק הבוררות על שכר הרופאים וההוצאה הציבורית

123

11/02/2009

ממצאים ראשוניים מאיחוד הרשויות הגדול

120

13/02/2008

הקצאת שעות ההוראה לתלמידי בתי הספר היסודיים

117

02/05/2007

מענקי האיזון והמשבר ברשויות המקומיות.

107​

01/11/2004

מקרו כלכלה

כותרת התיבה

מס' סקירה

תאריך

מחיר התוצר, מחיר הצריכה ותנאי הסחר 143 ​07/11/2017
הצריכה הפרטית וגורמים פיננסיים​ 140 ​02/02/2016
הקשר בין איכות ההשכלה לצמיחה - ישראל בהשוואה לעולם 139 ​24/06/2015
ההשקעה בנכסים קבועים במערכת הבריאות בישראל​ 138 ​04/02/2015

חישוב מדדי אקלים מסקר המגמות בעסקים

133

17/06/2012

פער המחירים בין ישראל למדינות המפותחות

132

14/02/2012

אומדן לערך המוסף של היצוא

129

22/02/2011

המשבר הכלכלי וצניחת הסחר הבין-לאומי – השלכות על המשק הישראלי.

124

21/06/2009

אומדן הלמ"ס לפעילות הריאלית בשנת 2005 ותחזית לשנת 2006.

111

13/11/2005

התפתחות האשראי הבנקאי 2003 עד מארס 2005.

110

02/08/2005

תחזית מקרו כלכלית לשנים 2005 ו-2006.

110

02/08/2005

תחזית מקרו-כלכלית לשנת 2005.

106

03/08/2004

הצמיחה במדינות מזרח אסיה שהיצוא שלהן מוטה טכנולוגיית מידע ובישראל

100

09/02/2003

סחר החוץ ומאזן התשלומים

 

כותרת התיבה

מס' סקירה

תאריך

מגמות ברווחיות של חברות יצואניות ולא יצואניות.

131

17/10/2011

המכירות הישראליות לרשות הפלסטינית

128

12/10/2010

הרכב יצוא הסחורות הישראלי לפי היעדים הגיאוגרפיים

128

12/10/2010

נתח השוק של יצוא הסחורות הישראלי

126

10/02/2010

אפקט סין והשפעתו על המשק הישראלי.

106

03/08/2004

 

שווקים פיננסים

 

כותרת התיבה

מס' סקירה

תאריך

התשואות בחו"ל, החוב הציבורי והשפעתם על התשואות הריאליות של אג"ח ממשלתיות בישראל: בחינה מחודשת ​לקט ניתוחי מדיניות​ ​26/02/2019
מאפייני החברות שמחקו את מניותיהן ממסחר בבורסה בתל-אביב​ 141 ​06/08/2016

השפעת המסחר האלגוריתמי בתדירות גבוה בישראל על מאפייני המסחר בניירות הערך

137 17/06/2014​

התפתחות האשראי הבנקאי 2003 עד מארס 2005.

110

02/08/2005

המשבר בקרנות הפנסיה הוותיקות.​

104​

​01/02/2004

 

יציבות פיננסית

 

כותרת התיבה​ מס' הסקירה​ תאריך פרסום​
בולטות הסיכון וזרמי ההשקעות בקרנות הנאמנות בישראל: המקרה של סימן הקריאה​ 144​ ​26/07/2018
השינויים במנגנון לחלוקת הסיכונים בקרנות הפנסיה החדשות בישראל והשפעתם על הסבסוד הבין-דורי​ 143​ 07/11/2017​

 ​