בנקאות באינטרנט - לא למקצוענים בלבד

 

תקציר:

ההתפתחויות בתחום האינטרנט - ובפרט הגידול העצום של מספר המשתמשים, הגמשת השימוש וירידת העלויות - מחייבות את המערכת הבנקאית לבחון ולאמץ שימוש ברשת האינטרנט למתן שירותים בנקאיים. במתן שירותי בנקאות באמצעות האינטרנט גלום פוטנציאל גדול של תועלת לבנקים וללקוחותיהם. עם זאת, הכניסה לסביבה טכנולוגית חדשה, בעלת השלכות משמעותיות של הפעילות  הבנקאית, מחייבת זהירות רבה. מפני אופיה של רשת האינטרנט, ובהתחשב בסיכונים הנגזרים מהשימוש בה, מצא  הפיקוח על הבנקים לנכון לקבוע כללים ומסגרות לפעילותם של המוסדות הבנקאיים בסביבה זו.

קישור לקובץ