הביקוש לכסף והקשר בין עודף בכמות הכסף לבין האינפלציה

תקציר:

המצרף המוניטרי אמצעי התשלום (M1) מוגדר כסכום המזומנים שבידי הציבור והיתרות בפיקדונות העו"ש בבנקים. מצרף זה חשוב בקביעת המדיניות המוניטרית, משום שנמצא לגביו קשר סטטיסטי הדוק ויציב - למחירים, לריביות ולפעילות הכלכלית, לגבי התקופה המתחילה בתכונית הייצוב הכלכלי של 1985.

 

קישור לקובץ