הקטנת סיכון הסליקה בעסקות המרה - בנק CLS

תקציר:

בתחילת ספטמבר 2002 החל לפעול בנק CLS, המשמש מסלקה בין-לאומית לעסקות המרה בין מטבעות חוץ. ב- CLS, בשונה מאופן הסליקה המקובל בעסקות המרה, שני זרמי הכספים המרכיבים את עסקת ההמרה - תשלום במטבע האחד והתקבול במטבע האחר - מועברים בו זמנית והסליקה היא סופית.
כל בנק הסוחר במטבע חוץ חשוף, בדרך כלל, לסיכון כי הוא ישלם את המטבע שמכר אבל לא יקבל את המטבע שרכש.

 

קישור לקובץ