התעסוקה והאבטלה בעקבות מחזור העסקים

תקציר:

שינויים בקצב הצמיחה של המשק באים לידי ביטוי בהיקף התעסוקה בסקטור העסקי ובשיעור האבטלה. עם זאת, מלמד הניסיון שתגובת שוק העבודה על שינויים אלו של מחזור העסקים באה בפיגור מסויים, גם במקרים שההתפתחויות בשוק העבודה הן מהגורמים המרכזיים לשינויים בקצב הצמיחה.

קישור לקובץ