מבט מקרוב על: אמצעי התשלום

 

תקציר:

המיצרף המוניטרי "אמצעי התשלום", המכונה M1, מוגדר בישראל, וכמעט בכל העולם, כסכום של המזומנים שבידי הציבור (יתרת השטרות והמעות שמחזיק הסקטור הפרטי ללא הבנקים המסחריים) והיתרות בפיקדונות העו"ש בבנקים. זהו מיצרף המוניטרי היחיד שהגדרתו כמעט אחידה בכל המדינות, במשך יותר מחמישים שנה. למיצרף זה, תפקיד ייחודי בגיבוש המדיניות המוניטרית בישראל.

קישור לקובץ