מבט מקרוב על המדד המשולב לבחינת מצב המשק

 

תקציר:

הפעילות הכלכלית אינה קבועה אלא מתנודדת על פני מחזורי עסקים - גיאות, שיא, מיתון ושפל, המקיפים את רוב הפעילויות הכלכליות ומתבטאים ברוב הסדרות הכלכליות, בדרך כלל בו זמנית. המדיניות הכלכלית מבקשת "להחליק" את מחזורי העסקים: להקטין ככל האפשר את משך המיתון ואת עומקו, וכן למתן עודפי ביקוש בתקופות גיאות, שכן אלה מגבירים לחצים אינפלציוניים. לצורך זה, חשוב לאבחן מוקדם ככל האפשר נקודות תפנית בפעילות המשק. "המדד המשולב למצב המשק", שפיתחו מלניק וגולן ובנק ישראל מפרסם בכל חודש מאז 1992, נועד לספק את המידע על מצב המשק במחזור העסקים, ולאתר נקודות תפנית.

קישור לקובץ