מבט מקרוב על הקשר בין המדיניות המוניטרית והמדיניות הפיסקלית

תקציר:

לעיתים קרובות נשמעות טענות כאילו המדיניות התקציבית היא מרסנת דיה, ולפיכך דרושה כעת הורדה נוספת של ריבית בנק ישראל, או, לחילופין, כי החריגה מיעד הגירעון התקציבי מונעת מבנק ישראל להוריד יותר את הריבית. טענות מסוג זה מבוססות על תפישה שלפיה יש קשר של תחלופה בין שני רכיביה של המדיניות המקרו-כלכלית, מדיניות הריבית והמדיניות התקציבית. להלן נבחן את טיבו של קשר זה, במיוחד בנסיבות הקיימות היום בישראל, שבה מדיניות הריבית מנוהלת במשטר של יעדי אינפלציה מוצהרים.

 

קישור לקובץ