מגמות ומדיניות בסינוף הבנקאי

 

תקציר:

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 1981 מגדיר "סניף" ככל מקום שבו תאגיד בנקאי מקבל פיקדונות כספיים או מנהל עסקים עם לקוחותיו. הגדרת "סניף" אינה כוללת, מאז מאי 1996, מתקן שבאמצעותו לקוח יכול לבצע פעילות בחשבונו אצל תאגיד בנקאי. סעיף 28 לחוק קובע כי פתיחת סניף על ידי תאגיד בנקאי מחייבת קבלת היתר מנגיד בנק ישראל, לאחר התייעצות בוועדת הרשיונות.
המגמה בעולם ובארץ היא ירידה ניכרת של ביקורי הלקוחות בסניפי הבנקים במתכונת המסורתית ועלייה בביצוע עסקים מחוץ לסניפים אלה בדרכים שונות.

קישור לקובץ