מהי מסלקה תוך -יומית ומי צריך אותה?

תקציר:

מערכות התשלומים והסליקה הן חלק חיוני של התשתית הכלכלית והפיננסית של המשק, ותפקודן היעיל תורם להתפתחות משקים מודרניים וליציבותם הפיננסית. מערכות תשלומים וסליקה שאינן אמינות דיין עלולות לחשוף את המשתמשים בהן לסיכונים ואף להעביר סיכונים כאלה ממערכת כלכלית אחת לאחרת עד כדי התפתחות "סיכון מערכתי", העלול להביא את המשק כולו עד משבר.

 

קישור לקובץ