מה מתבשל במטבח המוניטרי ? או: כיצד מתקבלות החלטות הריבית בבנק ישראל

תקציר:

פרסום החלטת הריבית על ידי בנק ישראל הוא רק אפס קצה של מלאכה ממושכת, המתנהלת בבנק ישראל במשך ימים ארוכים קודם להחלטה, ובה מעורבים גורמים רבים.
אם הוחלט כי נדרש שינוי בריבית לחודש הקרוב, מתמודד "הפורום המוניטרי" עם שאלה חשובה נוספת: בכמה יש לשנות את הריבית לחודש הקרוב כדי לעמוד ביעד האינפלציה לשנים הבאות?

 

קישור לקובץ