נספח: דוח קרן המטבע על כלכלת ישראל

 

תקציר:

קרן המטבע הבין-לאומית סיימה את ההתייעצות עם ישראל. בהתאם לסעיף IV לסעיפי קרן המטבע הבין-לאומית, מנהלת הקרן דיונים ביליטראליים עם המדינות החברות, בדרך כלל מדי שנה בשנה. צוות של סגל הקרן מבקר במדינה, אוסף מידע כלכלי ופיננסי ומקיים דיונים עם פקידים בנושאי המדיניות וההתפתחות הכלכלית. בשובו למטה הקרן מכין הצוות דוח המהווה הבסיס לדיון מועצת המנהלים, וסיכום זה מועבר לשלטונות המדינה. בנייר זה מתוארים הנושאים העיקריים בדיון המועצה.

קישור לקובץ