על הקשר בין שכר עבודה נמוך לבין השכלה בישראל

 

תקציר:

המבקש לנתח את הקשר בין שכר להון אנושי בישראל נתקל בבעיה בסיסית - העדר מידע עדכני על השכלתם של המשתכרים: המידע המעודכן ביותר, המבוסס על סקר ההכנסות של שנת 1998, אינו כולל מידע על התעודות שבידי המשתכרים אלא על מספר שנות הלימוד שלהם בלבד; מידע איכותי יותר נמצא בסקר המורחב של מפקד האוכלוסין, אך סקר זה נערך רק אחת לכ- 11 שנים, והאחרון נסב על 1995. בשני המקורות האלה חסר מידע חיוני על ההכשרה המקצועית והניסיון בעבודה של המשתכר. כדי לאפשר עיצוב מדיניות של הקניית השכלה והכשרה מקצועית לעובדים המצויים בתחתית סולם השכר חשוב אפוא להפנות משאבים לאיסוף שיטתי של מידע עדכני בנושאים אלו, במיוחד ברמה הפנים מפעלית.

קישור לקובץ