על מכירות, מסירות והחלפות בשוק מקמ

 

תקציר:

המק"ם - מילווה קצר מועד - הוא אחד מהכלים שבאמצעותו בנק ישראל מנהל את מדיניותו המוניטרית. המק"ם נמכר לציבור באמצעות מכרזים על פי "חוק המילווה קצר מועד, תשמ"ד-1984", הקובע כי הממשלה רשאית למכור את המק"ם לבנק ישראל, והבנק מנפיק אותו לציבור. התמורה המתקבלת ממכירת המק"ם לציבור מופקדת בבנק ישראל ואינה משמשת למימון הפעילות התקציבית של הממשלה אלא רק לפירעון המק"ם. לפיכך, יתרת המק"ם שטרם נפדתה מהווה ספיגה מבסיס הכסף.

קישור לקובץ