פעילות הפיקוח על הבנקים להגנה על צרכן השירותים הבנקאיים

תקציר:

לצד שמירה על יציבותה של המערכת הבנקאית, ממלא הפיקוח על הבנקים תפקיד חשוב של הגנה על צרכן השירותים הבנקאיים. שני הצדדים בתפקידו של הפיקוח על הבנקים: שמירה על יציבותה של המערכת הבנקאית והגנה על צרכן השירותים הבנקאיים, מונעים למעשה על ידי אותו אינטרס: הגנה על הלקוחות ויצירת אמון במערכת הבנקאית.

 

קישור לקובץ