פעילות תושבי ישראל במטבע חוץ באמצעות כרטיסי אשראי

תקציר:

עם הדיווחים על הפעילות מול חו"ל ובמטבע חוץ, שגורמים שונים במשק (מתווכים פיננסיים, תאגידים ויחידים) מוסרים למפקח על מטבע חוץ, נמנים גם דיווחים מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. דיווחים אלה, המתעדכנים באופן שוטף, משמשים למעקב אחר תנועות ההון למשק וממנו ואחר ההתפתחויות בשוק שקל-מטבע חוץ.
היקפה של פעילות תושבי ישראל בכרטיסי אשראי בחו"ל לרכישת שירותי תיירות ולמימון הוצאות שוטפות כמעט והוכפל במהלך השנים 1996 עד 2001.

 

קישור לקובץ