שינויים בכלי המדיניות המוניטרית - מק"ם כתחליף לפקדונות הבנקים בבנק ישראל

תקציר:

בכל חודש מודיע בנק ישראל על הריבית שהוא מוכן לשלם לבנקים על פיקדונותיהם השקליים המופקדים אצלו. מריבית זו נגזר ביקוש הציבור לבסיס הכסף, ובנק ישראל פועל לספק אותו באמצעות הכלים העומדים לרשותו.
בשנים האחרונות הגורם לשינוי בבסיס הכסף היה הזרמות הממשלה ובנק ישראל, ואילו הסעיף המרות מטבע חוץ לא השפיע על בסיס הכסף, מפני מדיניות הבנק שלא התערב בשוק כל עוד שער החליפין נמצא בתוך רצועת הניוד.

 

קישור לקובץ