שינוי משטר הפיקוח על מטבע חוץ - מאין ולאן?

 

תקציר:

בתום שנה ממועד השינוי של משטר הפיקוח על מטבע חוץ, במסגרת הליברליזציה בשוק מטבע חוץ, ניתן לא רק להעריך במבט לאחור את משמעות השינוי, אלא גם לבחון את השלכותיו על פעילות המשק במבט קדימה. שינוי המשטר אשתקד היה שיאו של תהליך הדרגתי, שהחל בסוף שנות השמונים ובמהלכו הוסרו ההגבלות השונות בתחום הפעילות במטבע חוץ. תהליך זה התנהל במסגרת מדיניות בנק ישראל לליברליזציה ודה-רגולציה בשוקי הכספים וההון, ובכללם כלי השווקים הבין לאומיים, ומילא תפקיד מרכזי בהשתלבותה הגוברת והולכת של הכלכלה הישראלית בכלכלה העולמית.

קישור לקובץ