תהליך ההפרטה בישראל - לקחים להמשך

 

תקציר:

עד 1997 לא הצליחו ממשלות ישראל, בדרך כלל, לעמוד ביעדי ההפרטה התקציביים שהציבו. חלק מאי עמידה זו ביעדים נבע מניסיונותיהם של הרשויות, של העובדים ושל בעלי התפקידים בתאגידים המועמדים להפרטה לשמר את  המצב הקיים. בשנים 1994 עד 1996 הואט קצב ההפרטה במיוחד. זאת לאחר שהרשויות גילו כי הערכותיהן לגבי מחירי המכירה אינן תואמות את המחיר שהמשקיעים מוכנים לשלם לאחר ירידתם של מחירי המניות בבורסה ב- 1994. הגברת קצב ההפרטה ב- 1997 וב-1998 התמקדה בבנקים, בחברת "בזק" ובחברת "כימיקלים לישראל", שחלקים מהן נמכרו לציבור כבר קודם לכן, כך שחברות אלה היו בשלות יותר מאחרות להמשך ההפרטה.

קישור לקובץ