תקציר:

בעבודה זו אנו בוחנים ארבעה מודלים לאמידת התוצר החודשי בישראל באמצעות נתוני התוצר הרבעוני וקבוצה של משתנים מסבירים חודשיים. המודלים הם מסוג של תדירות מעורבת (Mixed Frequency Models), כלומר מאפיינים ישירות את הקשר בין התוצר הרבעוני למשתנים החודשיים ואינם דורשים לסכום קודם את המשתנים החודשיים לכדי משתנים רבעוניים. אחד היתרונות במודלים הללו נעוץ בכך שהם מאלצים את הנתונים הנאמדים של התוצר החודשי להסתכם בנתוני התוצר הרבעוני. כתוצר נלווה לאמידה זו נציג גם אומדני הבזק (nowcasting) לתוצר החודשי. באומדן הבזק משתמשים כאשר התוצר של הרבעון האחרון טרם התקבל אך הנתונים על המשתנים המסבירים החודשיים כבר התקבלו.

מאחר שהתוצר החודשי הינו משתנה בלתי נצפה, לא ניתן לדעת ישירות איזה מבין המודלים מיטיב לאמוד אותו. לכן בדקנו את המודלים בצורה עקיפה ע"י סכימה רבעונית של אומדני הבזק החודשיים שנאמדים מחוץ למדגם (out of sample) והשוואתם לנתוני התוצר הרבעוניים. מצאנו שמודל 1 (Mariano and Murasawa, 2010) עדיף על שאר המודלים, לרבות מודל הייחוס (Benchmark Model).