תקציר:

שמירה על  היציבות הפיננסית של המשק נמנית עם תפקידיו של בנק ישראל על פי החוק. לפיכך כלכלנים של הבנק עוקבים אחר החשיפה של המערכת הפיננסית  לסיכונים העיקריים הנשקפים לה, מעריכים אותם, מנתחים תרחישי קיצון פוטנציאליים ובוחנים את עמידותה של המערכת לסיכונים בתרחישים השונים. כדי לתמוך במאמץ זה, ובדומה לפרקטיקה המקובלת בעולם, פותח בבנק – באגף הפיננסי של חטיבת המחקר, בשיתוף פעולה עם החטיבה למידע ולסטטיסטיקה – מוניטור ליציבות הפיננסית בישראל. המוניטור הוא כלי להערכת הפגיעות הפוטנציאלית של המערכת הפיננסית. הוא מוצג כמפת חום (heat map), המבוססת על מספר גדול של אינדיקטורים כמותיים. מטרתו לספק איתות מקדים על התפתחות הסיכונים למערכת הפיננסית בישראל ולהצביע על שינויים ברמת פגיעותה – מצבים המחייבים בחינה מעמיקה, ולעתים גם נקיטת אמצעים להתמודדות עם השינוי. מסמך זה מתאר את מטרות המוניטור, את המתודולוגיה העומדת בבסיסו ואת שימושיו העיקריים, וכן דן בפרשנות של הממצאים המתקבלים ממנו. ​​

 

למאמר המלא בנושא: המוניטור ליציבות פיננסית בישראל כקובץ PDF