תקציר

אנחנו חוקרים רגולציה שהגדילה את הבולטות של קרנות נאמנות באמצעות שינוי בשמן. באמצעות נתונים על זרמי ההשקעה היומיים בקרנות ומספר אסטרטגיות לזיהוי קשרים סיבתיים אנחנו מוצאים שהדרישה להוסיף סימן קריאה לשמן של קרנות מסוימות הובילה לירידה משמעותית מבחינה סטטיסטית וכלכלית בזרמי ההשקעה נטו בקרנות אלה, עם השפעה גדולה יותר על הצבירות בקרנות מאשר על הפדיונות מהן. ההשפעה של סימן הקריאה נובעת מהמשקיעים הקמעונאיים, הן אלה שנעזרו בייעוץ פיננסי והן אלה שהשקיעו באופן עצמאי. קרנות נאמנות ש- 'הוכתמו' באות הקין של סימן הקריאה דווקא הגדילו את החשיפה שלהן לסיכון שהובלט על-ידי הרגולטור.

 

למאמר המלא בנושא: אות הקין של סימן הקריאה: בולטות הסיכון וזרמי ההשקעה בקרנות נאמנות כקובץ PDF ​​

​​​