תקציר:

עבודה זו בוחנת את דפוסי ההשתתפות של ערביי ישראל בשוק העבודה. היא מציגה נתונים ואומדת משוואות השתתפות.שני ממצאים בולטים הם:(1) דפוס השתתפות לא שגרתי של גברים ערבים על פני מחזור החיים, המתבטא בירידה תלולה בשיעורי ההשתתפות בגיל מוקדם יחסית;(2) ממוצע השתתפות נמוך של נשים, כשברקע שונות רבה בשיעורי ההשתתפות.בין ההסברים לתופעות אלו ניתן למנות: אצל הגברים הערבים, עבודה במשלחי יד המחייבים כושר פיזי ולכן פרישה בגילאים מוקדמים יחסית, תוך הגדלת ההסתמכות על בני משפחה. אצל הנשים, השפעת גורמים המאפיינים את האישה כ"מודרנית" או "מסורתית" בקביעת דפוסי ההשתתפות.

למחקר המלא בנושא: דפוסי ההשתתפות של ערביי ישראל בשוק העבודה כקובץ PDF