תקציר:
אנו בוחנים את ההשפעה של המדיניות המקרו-יציבותית בישראל שכוונה לסקטור הבנקאי לצד ההשפעה של המדיניות המונטרית, על האשראי הבנקאי לדיור (משכנתאות), אשראי צרכני ואשראי לסקטור העסקי. זאת באמצעות שימוש בנתוני פאנל לבנקים על פני השנים 2004 עד 2019. אנו מוצאים שהצעדים המקרו-יציבותיים שכוונו לשוק הדיור צמצמו את הגידול של האשראי לדיור ומנגד תרמו לגידול של האשראי העסקי. צעדים מקרו-יציבותיים כלליים אחרים האטו את גידולו של האשראי העסקי. מצאנו שלמדיניות המונטרית הייתה השפעה שלילית מובהקת על צמיחת האשראי לפני המשבר הפיננסי העולמי ב-2008. האינטראקציה בין המדיניות המונטרית והמדיניות המקרו-יציבותית, בפרט בשוק הדיור, משקפת את ההשפעה המרחיבה של המדיניות המונטרית על האשראי העסקי והצרכני אחרי 2008. מצאנו שההשפעה של המדיניות המונטרית שננקטה בחו"ל (ארה"ב) על האשראי המקומי הייתה שלילית, ובכך רומזת שהיא נתפסה כאינדיקטור מקדים למדיניות המונטרית בישראל.​
 

​​​​​​​