תקציר:
המאפיינים של החזאים בתחומי הכלכלה עלולים להשפיע על התחזיות ועל התגובות שלהם לתנאי הרקע. במאמר-עמדה זה אנו בונים מסד נתונים ומשתמשים בו כדי לבחון את ההשפעה שיש למאפיינים של החזאים 1 בארה"ב על מידת דיוק תחזיות האינפלציה ועל מידת התעוזה שלהם, בבואם לקבוע את התחזית. בין המאפיינים שהשפעתם נבחנה ניתן למנות את תחום ההשכלה, היקף ההשכלה, המוסדות שבהם נרכשה ההשכלה, הניסיון הכללי המקצועי, המגדר, הסביבה ועוד. אנו מציעים פרשנויות לגבי מידת דיוק התחזית ומידת התעוזה של החזאים באמצעות מאפייניהם, תוך קישור לספרות מתחומי הכלכלה ההתנהגותית, כלכלת החינוך והחיזוי הכלכלי. בין הממצאים שעלו בבחינה: לתפקידים קודמים ולניסיון של החזאי יש השפעה על מידת דיוק התחזית ועל מידת התעוזה שלו במתן תחזית שונה מזו של יתר החזאים; חזאי עם ניסיון עבודה בבנק מרכזי נוטה פחות לחזות דפלציה; חזאים שמידת דיוק התחזיות שלהם פחותה, נוטים להפסיק מתן תחזיות בהמשך; אנו מזהים שינויים במידות הדיוק והתעוזה של התחזיות לפני המשבר הפיננסי של 2008 ולאחריו; כמו כן, לא מצאנו שמגדר יוצר הבדל במידות הדיוק והתעוזה של התחזיות.​

​​​​​​​​​