תקציר

אנו משתמשים בניסוי בישראל על מנת לבחון את ההשפעה של הודעת אס-אם-אס על תגובת אוכלוסיות מיעוטים אל מול האוכלוסייה הכללית בהקשר של תכנית חיסכון לכל ילד. מוסדות פיננסים ורגולטורים מגדילים את השימוש בהודעות טקסט דיגיטליות על מנת להעלות מודעות לנושאים או לעודד השתתפות בתכניות ויוזמות. אנו בוחנים את ההשפעה של ההודעות האלו על התנהגות אינדיבידואלית, ובוחנים את ההשפעה על חלקים שונים באוכלוסייה. מקור המידע הייחודי המתבסס על מידע מנהלי מגלה שהייתה להודעת הטקסט השפעה כללית חיובית, אך השפעתה הייתה קטנה יותר עבור מיעוטים. בזכות שילוב של המידע המנהלי עם סקר ייעודי, אנו מציגים תובנות נוספות על חסמים פוטנציאלים (אוריינות דיגיטלית נמוכה, אוריינות פיננסית נמוכה, ואמון נמוך) שתורמים להשפעה הדיפרנציאלית של הודעות הטקסט. המחקר מצביע על הצורך בחשיבה ממוקדת ביחס לאוכלוסיות המיעוטים כדי לשפר את רמת המיצוי של תכניות ממשלתיות קיימות.​

למאמר המלא בנושא: ההשפעה השונה של הינדים(Nudges) על קבוצות מיעוטים (באנגלית) כקובץ PDF