תקציר

מחקר זה משתמש בנתונים משוק ההון כדי ללמוד על הערכת המשקיעים לגבי ההשפעה של המיזוג בין בנק 'מזרחי-טפחות' ובנק 'אגוד' על שוק הבנקאות בישראל. רכישת 'אגוד', הבנק השישי בגודלו בישראל, על-ידי 'מזרחי-טפחות', הבנק השלישי בגודלו, היא אחד מהשינויים הגדולים ביותר שאירעו בשוק הבנקאות בישראל והיא הביאה לדיון ער בין מומחים, רגולטורים ופוליטיקאים לגבי השפעתה על התחרות בשוק זה. חלק מהצדדים למהלך טענו שהמיזוג צפוי לתרום ליעילות הצדדים המתמזגים ולהשפיע לחיוב על רמת התחרות בענף. לעומתם חלק אחר מהמתייחסים טענו שהמיזוג צפוי להשפיע לשלילה על רמת התחרות בענף. בית הדין להגבלים עסקיים שדן בסוגיה פסק שלא ניתן להוכיח זאת ומשכך אישר את ביצוע המיזוג. מבחינת התנהגות שערי מניות הבנקים המתחרים סביב ההודעות על המיזוג עולה כי המשקיעים בשוק המניות פירשו את המיזוג כאירוע חיובי עבור הבנקים המתחרים וזה בא לידי ביטוי בעליה במחירי המניות שלהם. בספרות המחקרית בתחום נהוג לפרש תגובה חיובית של מניות החברות המתחרות (לצד תגובה חיובית של מניות החברות המתמזגות עצמן) כהערכה של המשקיעים שלפיה המיזוג צפוי להקטין את התחרות. על רקע שינויים משמעותיים נוספים במערכת הפיננסית להגברת התחרות, יש צורך להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות ולבחון האם המיזוג תרם בטווח הארוך לתחרות בשוק הבנקאות ולרווחת לקוחות הבנקים.

למאמר המלא כקובץ PDF