תקציר

ההענקה של הטבות מס נחקרה בעולם רק לעתים נדירות עקב חוסר נגישות של נתונים מהימנים. מאמר זה מנתח את תופעת המחזוריות בהענקת הטבות מס בישראל, מדינה שהעצימה בהדרגה את השימוש בכלי זה תוך הגעה לרמה יחסית גובהה במונחי תמ"ג  בהשוואה למדינות אחרות בארגון ה-OECD.  בהסתמך על נתונים רבעוניים לתקופה בין 1986 עד 2016, אני מוצא שדפוס המחזוריות של החלטות הממשלה בדבר הענקה של הטבות מס השתנה לאחר שנת 1997, בעקבות ההפחתה המשמעותית של משקל הגירעון בתקציב ושל החוב של הממשלה בתוצר: ההענקות של הטבות המס הפכו לפרו-מחזוריות בתקופות של צמיחה ולאנטי-מחזוריות בתקופות של האטה. ממצא אחרון זה דומה לדפוס שמתועד בספרות בשנים האחרונות עבור הוצאות ממשלתיות במבחר של כלכלות מתפתחות, שהצליחו לשנות את דפוס המדיניות יחסית לעבר ולהשיג יישום אנטי-מחזורי של הוצאות אלה בתקופות שפל.

מילות מפתח - הטבות מס, מדיניות מחזורית.

מספרים של כתב עת לספרות כלכלית (JEL)  של אגודת הכלכלה האמריקאית - H24, H25 וכן H61.

למאמר המל​א בנושא: המחזוריות בהענקת הטבות מס: המקרה של ישראל כקובץ PDF​​