תקציר:

המשבר הכלכלי שפרץ לאחרונה במכסיקו זעזע את העולם הכלכלי בעצמתו וגרר חבילת סיוע בין-לאומי חסרת תקדים כדי לייצב את המשק. בנוסף לכך גרם המשבר לזעזוע לתפישה הגורסת ששמירה על עוגן שער חליפין יחד עם איזון תקציבי ורפורמות כלכליות (שהיוו את הבסיס למדיניות של מכסיקו) מהווים מרשם בדוק להורדת האינפלציה ועליה על מסלול צמיחה בת קיימא. זאת לאור העובדה שבשנת 1995 עברה מכסיקו למשטר של שער חליפין נייד תוך מיתון כלכלי עמוק.
במאמר זה נביא את העובדות העיקריות הקשורות למשבר של מכסיקו ונדון בכמה מההסברים החשובים שניתנו לשורשיו. נושא זה הוא בעל ענין מיוחד לישראל היות ותכנית הייצוב של מכסיקו עוצבה במידה רבה במתכונת של תכנית הייצוב הישראלית משנת 1985, וכן מהסיבה שכמה מהמאפיינים של המשבר (כגון הייסוף והגירעון בחשבון השוטף) מעוררים דאגה גם אצלנו.

 

למחקר המלא בנושא: המשבר במכסיקו - פירושים ולקחים כקובץ PDF