תקציר:

אנו בוחנים את הקשרים בין מדיניות מקרו-יציבותית שמכוונת לשוק הדיור, מדיניות מונטרית, וההתפתחויות בשוק הדיור בישראל. אנו מראים, באמצעות שימוש ב-VAR מבני שהמדיניות המונטרית והמדיניות המקרו-יציבותית, שמוכוונת לשוק הדיור הגיבו לזעזועים חיוביים למחירי הדירות ולהיקף העסקאות בשוק הדיור, כאמצעי מדיניות משלימים, אך לא הגיבו לשינויים ברמת החוב לדיור (משכנתאות). נמצא שהמגבלות המקרו-יציבותיות הודקו בתגובה למדיניות מונטרית מרחיבה, אולם המדיניות המונטרית הגיבה רק במידה חלשה להחמרת המגבלות היציבותיות. בדומה למחקרים קודמים, מדיניות מקרו-יציבותית ומדיניות מונטרית מצמצמות, נוטות למתן את העלייה במחירי הדירות. היקף העסקאות קטן בתגובה למדיניות מונטרית מצמצמת, וכן אחרי החמרת המגבלות היציבותיות, לאחר שבתחילה הוא גדל. החמרה במגבלות היציבותיות גם פועלת למיתון הגידול בחוב לדיור לאחר מספר תקופות, בעוד למדיניות המונטרית אין השפעה על היקפו. התוצאות האלו עמידות לנוסחים שונים שנבדקו.

למאמר המלא בנושא: הקשרים בין מדיניות מקרו-יציבותית, מדיניות מונטרית ושוק הדיור – בחינה באמצעות VAR עבור ישראל (באנגלית) כקובץ PDF