תקציר:

נושא ההשפעות של התפתחות הסחר על הצמיחה שנוי במחלוקת. גם הממצאים האמפיריים על הקשר בין הסחר והצמיחה בישראל היו מעורבים, והמסקנות לא היו חד-משמעיות. מחקר זה בודק את תפקיד הסחר בישראל באמצעות מבחני קואינטגרציה ומבחני סיבתיות בין היצוא והיבוא לבין התוצר והפיריון הכולל בתקופה 1960-2004. התוצאות מראות שהן התוצר והן הפריון הכולל מתואמות חיובית בטווח הארוך עם היצוא והיבוא. מבחני סיבתיות גרנג'ר מראים השפעות חיוביות של היצוא על התוצר והפריון, בעוד שהיבוא משפיע רק על התוצר. בנוסף, נמצא כי הון פיזי נגרם (על פי מבחני גרנג'ר) על ידי היבוא. יחד עם זאת, לא ברור אם קשר זה משקף קשר כלכלי אמיתי.

למחקר המלא בנושא:  הקשר בין סחר עולמי וצמיחה בישראל (באנגלית) כקובץ PDF