תקציר:

העבודה דנה ברפורמה בשוק ההון מנקודת ראות מיקרו-כלכלית, עם דגש על היבטים הקשורים "למבנה הענפי"  (IO). בראשית העבודה, אנו מגדירים מסגרת מושגית לדיון בתפקידי שוק ההון במשק מודרני. בהמשך, אנו משתמשים במסגרת זו על מנת להעריך את השפעתם של צעדי הרפורמה על תיפקוד המערכת. בהקשר זה, אנו דנים בפרוט בשני מודלים עקרוניים של מערכות פיננסיות המקובלים כיום בעולם ובמידת התאמתם למשק הישראלי: מערכות המאופיינות במספר קטן של בנקים חזקים, בד"כ אוניברסליים, בעלי קשרים הדוקים (כולל קשרי בעלות) עם תאגידים ריאליים ובורסה חלשה יחסית ("תיווך בנקאי"); ומערכות המאופיינות בבורסה חזקה, המהווה את לב המערכת הפיננסית, ולצידה מתווכים פיננסיים קטנים יחסית, בין השאר בנקים ("תיווך אנונימי"). העבודה כוללת בנוסף גם דיון בתפקיד הממשלה בהבטחת פעולתם התקינה של שוקי ההון.

 

למחקר המלא בנושא: הרפורמה בשוק ההון והשפעתה: ניתוח מזוית "המבנה הענפי" כקובץ PDF